เครื่องกรองน้ำระบบ RO.(Reverse Osmosis System) ใช้อุตสาหกรรมทั่วไป

 ระบบ รีเวอร์ส ออสโมสิส หรือ RO

           หลักการ : คือการใช้แรงดันให้น้ำ ผ่านเยื่อเมมเบรน (Membrane) ที่มีความสามารถสามารถในการกรองได้ละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน หรือเล็กกว่าเส้นผมถึง 500,000 เท่า (เส้นผม=50 ไมครอน) สามารถกรองได้ถึง ไอออนและโมเลกุลของสารละลายที่อยู่ในน้ำ ดังนั้น จึงมีเพียง น้ำบริสุทธิ์ เท่านั้นที่สามารถ ผ่านเยื่อเมมเบรน (Membrane)ได้ ระบบ RO.จึงสามารถป้องกัน สารตกค้าง และเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถพิสูจน์ ได้ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ทาง ฟิสิกส์, เคมี, พิษวิทยาและ จุลชีววิทยา

        การทำงาน: น้ำจะไหลผ่านไส้กรอง 5 ไมครอน และเพิ่มความดันน้ำด้วยปั๊มแรงดันสูง(High Presser Pump) เพื่อให้น้ำเข้าสู่ไส้เมมเบรน แล้วแยกออกเป็น 2 ส่วน

        ส่วนที่ 1.เป็นน้ำบริสุทธิ์(Permeate) ผ่านโฟร์มิเตอร์ เพื่อวัดปริมาณน้ำที่ได้ แล้วเข้าถังเก็บน้ำบริสุทธิ์ เมื่อน้ำบริสุทธิ์เต็มถัง สวิทซ์ลูกลอยจะตัด วงจรไฟฟ้า ปั๊มจะหยุดทำงานทันที  โดยโซลินอยด์วาล์วจะตัดน้ำอัตโนมัติไม่ให้น้ำไหลเข้าระบบRO. ทำให้ไม่มีน้ำทิ้งไหลออกจากRO.ในขณะเครื่องหยุดทำงาน  เมื่อเปิดน้ำไปใช้อีกครั้ง น้ำในถังเก็บน้ำบริสุทธิ์ จะลดลง สวิทซ์ลูกลอยไฟฟ้าจะต่อไฟฟ้าให้ปั๊มทำงานอีกครั้ง และหยุดเมื่อน้ำเต็มถัง และมีระบบตัดไฟฟ้าไม่ให้ปั้มแรงดันสูงทำงานเมื่อไม่มีน้ำดิบ และเมื่อเกิดแรงดันน้ำสูงในไส้แมมเบรน(ไส้แมมเบรนอุดตัน) เพื่อป้องกันปั้มพัง การออกแบบระบบควบคุมของเรา ใช้สมองกล(PLC)เป็นชุดควบคุมหลัก  

         ส่วนที่ 2.เป็นน้ำเข้มข้น  แยกเป็น 2 ส่วน

                ส่วนที่ 1.เป็นน้ำรีไซเคิล(Recirculated) ผ่านโฟร์มิเตอร์ เพื่อวัดปริมาณน้ำกลับมาเข้าปั๊มแรงดันสูง อีกครั้งเพื่อรักษาความเร็วของน้ำทีผ่านหน้าไส้ ให้ได้ตาม สเปคไส้เมมเบรน เพื่อไม่ให้ไส้เมมเบรนเกิดการอุดตัน

                ส่วนที่ 2.เป็นน้ำทิ้ง(Brine) ผ่านเข้าชุดควบคุมประมาณน้ำทิ้ง ผ่านโฟร์มิเตอร์ ออกทิ้งอยู่ที่ประมาณ 30%  และผ่าน โซลีนอยวาล์ว ที่มีหน้าที่ ฝลัดล้างไส้เมมเบรน  การผลิตน้ำของเครื่องRO. ระบบจะแบ่งน้ำออกเป็น 2 ส่วนดังที่กล่าวมาแล้ว ในขณะที่เครื่องทำงาน ส่วนของน้ำเข้มข้น จะมีการทิ้งออกตลอดเวลา จึงเปรียบเสมือนมีการล้างไส้เมมเบรน อยู่ตลอด จึงทำให้ง่ายต่อการบำรุงรักษา 

         ในปัจจุบัน RO.ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งใน ยุโรป อเมริกา และเอเชีย ส่วนในประเทศไทยเราเป็นที่รู้จักและนิยมใช้มาประมาน 15 ปีแล้ว เป็นเครื่องกรองน้ำที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า สามารถแก้ปัญหาน้ำต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น น้ำประปา น้ำบาดาล น้ำกร่อย น้ำเค็มและน้ำทะเล

ขอขอบคุณ บทความจาก www.treat.co.th