ระบบกำจัดสารละลายเหล็ก และแมงกานีส


น้ำใช้โดยทั่วไปต้องมีเหล็กและแมงกานีสไม่เกิน 0.1-0.3 มก/ลิตร ถ้าเกินทำให้เกิดเหตุต่อไปนี้

            ทำให้เกิดปัญหาท่อส่งน้ำอุดตัน  มีลักษณะน้ำไม่น่าดู ไม่น่าใช้ น้ำขุ่น มีสี และมีกลิ่น มีปัญหาในการซักผ้า สุขภัณฑ์ สกปรก เกิดคราสนิมเหล็ก นอกจากนี้ยังก่อปัญหาน้ำใช้ในอุสาหกรรม ต่างๆ เช่นโรงงานกระดาษ  โรงงานอุสาหกรรมนม และโรงงานสิ่งทอ เป็นต้น


ระบบ กำจัดสารละลายเหล็กในน้ำ

            เหล็กและแมงกานีส ที่อยู่ใน น้ำผิวดิน มักอยู่ในรูปของออกซิไดซ์แล้ว เป็นตะกอนสนิม เรียกว่าเหล็กไฮดรอกไซด์ การกำจัด ด้วยการตกตะกอนและการกรองออก สำหรับน้ำใต้ดิน มักขาดออกซิเจน เหล็กและแมงกานีส จะอยู่ในรูปของสารละลายน้ำ การกำจัดต้องทำให้อยู่ในรูปของตะกอนสนิมเสียก่อน แล้วจึงกำจัดด้วยการกรอง การออกแบบระบบกำจัดเหล็กและแมงกานีส ให้เหมาะสมกับสภาพน้ำที่มีสารละลายเหล็กและแมงกานีส จำเป็นต้องทราบถึง ปริมาณเหล็กทังหมด ปริมาณเหล็กละลายน้ำทั้งหมด ปริมาณเหล็กเฟร์รัส มีมากหรือน้อยตามสภาพน้ำดิบ และให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการนำมาใช้งาน ให้ได้ผลดีที่สุด ประหยัดที่สุด ทั้งการลงทุนและต้นทุนการผลิตต่ำ

          

ขอขอบคุณ บทความจาก www.treat.co.th