Z-MAX-สารกรอง ZEOLITE (25ลิตร/ถุง)
2014-03-19 09:07:48
รายล่ะเอียด
Z mag     Manganese   zeolite     มีคุณสมบัติเด่น ในการกำจัดเหล็ก แมงกานีสและไฮโดรเจนซัลไฟด์    ทนต่อการเสียดสี และการสึกกร่อน    ทำให้มีอายุการใช้งานนาน     *  Zmag สามารถใช้ได้ในระบบความดันปิดที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการแอเรชันได้        *  Regenearation ด้วยโปตัสเซียมเปอร์แมงกาเนต KMnO4

เป็นสารกรองที่ผลิตจากหินจาก Zeolite Crystals ที่ถูกเคลือบด้วยสาร Manganese Oxide ที่มีคุณสมบัติ Oxidation สารเหล็กที่ปะปนอยู่ในน้ำให้เปลี่ยนรูปเป็นสนิมเหล็ก เพื่อถูกกรองออกจากน้ำอีกครั้งในขั้นตอนต่อไป สารกรองมีสีน้ำตาล ใช้ด่างทับทิมเป็นสารฟื้นฟูสภาพ
ราคา - บาท
คลิกที่รูปภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่