เครื่องกรอง TRT-300
2014-03-19 09:19:03
รายล่ะเอียด
เครื่องกรองน้ำ  แบรนด์  Treatton    ระบบ รีเวอร์ส  ออสโมซีส  รุ่น  TRT 300    กำลังการผลิต  300   แกลลอน ต่อวัน หรือ   1,136   ลิตร ต่อวัน  เหมาะสำหรับ ธุรกิจร้านอาหาร ภัตตาคาร  สำนักงาน และบ้านเรือน  ด้วยประสิทธิภาพของการกรอง ถึง 5  ขั้นตอน คุณมั่นใจได้ว่าน้ำสะอาด ปราศจากกลิ่นและเชื้อโรค   ระบบการกรอง 5 ขั้นตอน

เป็นเครื่องกรองน้ำที่มีระบบการบำบัดหรือทำความสะอาดน้ำ 5 กระบวนการ ประกอบด้วย 5 ระบบ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ไส้กรอง PP กำจัดตะกอนและของแข็งแขวนลอย จากท่อส่งน้ำประปา
ขั้นตอนที่ 2 ไส้กรอง Block Carbon  กำจัดสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ที่ก่อให้เกิด สี กลิ่น และคลอรีนในน้ำ
ขั้นตอนที่ 3 ไส้กรองGac Carbon กำจัดกลิ่น สี คลอรีน โลหะหนักและสารก่อมะเร็ง
ขั้นตอนที่ 4 เป็นหัวใจของระบบกรองคือไส้กรอง Reverse Osmosis ด้วยเนื้อเยื่อเมมเบรนที่มีความละเอียดสูงมาก สามารถกำจัดสารละลาย และไม่มีเชื้อโรคหลงเหลืออยู่เลย
ขั้นตอนที่ 5 ไส้กรอง Post Carbon สำหรับดักจับกลิ่น และสีที่อาจเกิดจากกระบวนการข้างต้น ก่อนไปบริโภคอีกครั้งหนึ่ง
ราคา - บาท
คลิกที่รูปภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่