เครื่องกรองTRT-450
2014-03-19 09:18:05
รายล่ะเอียด
เครื่องกรองน้ำ  แบรนด์  Treatton    ระบบ รีเวอร์ส  ออสโมซีส  รุ่น  TRT 150    กำลังการผลิต  450   แกลลอน ต่อวัน หรือ   1,703   ลิตร ต่อวัน  เหมาะสำหรับ ธุรกิจร้านอาหาร ภัตตาคาร  สำนักงาน และบ้านเรือน  ด้วยประสิทธิภาพของการกรอง ถึง 5  ขั้นตอน คุณมั่นใจได้ว่าน้ำสะอาด ปราศจากกลิ่นและเชื้อโรค   ระบบการกรอง 5 ขั้นตอน ได้แก่  1  กรองตะกอน ด้วยไส้กรอง PP  
 2   กำจัด สี กลิ่น และคลอรีน ด้วยไส้กรอง Block Carbon
3  กำจัดหินปูน และปรับรสชาติน้ำ ด้วยไส้กรองเรซิ่น
4ไส้กรองเมมเบรน กำจัด สารละลายและเชื้อจุลินทรีย์    ขั้นตอนสุดท้าย  กำจัดกลิ่น สี และสารตกค้างที่อาจหลงเหลืออยู่ คุณจึงมั่นใจได้ น้ำดื่มบริสุทธิ์   ปราศจากกลิ่นและเชื้อโรค

เป็นเครื่องกรองน้ำที่มีระบบการบำบัดหรือทำความสะอาดน้ำ 5 กระบวนการ ประกอบด้วย 5 ระบบ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ไส้กรอง PP กำจัดตะกอนและของแข็งแขวนลอย จากท่อส่งน้ำประปา
ขั้นตอนที่ 2 ไส้กรอง Block Carbon กำจัดตะกอนที่อาจหลุดลอดมาอีกครั้ง พร้อมทั้ง กำจัด สี กลิ่น และคลอรีนในน้ำ
ขั้นตอนที่ 3 ไส้กรองเรซิ่น กำจัดหินปูน และปรับรสชาติให้น้ำนุ่มนวลชวนดื่มยิ่งขึ้น หรือ ไส้กรอง GAC Carbon ขึ้นกับความเหมาะสม
ขั้นตอนที่ 4 เป็นหัวใจของระบบกรองคือไส้กรอง Reverse Osmosis ด้วยเนื้อเยื่อเมมเบรนที่มีความละเอียดสูงมาก สามารถกำจัดสารละลาย และไม่มีเชื้อโรคหลงเหลืออยู่เลย
ขั้นตอนที่ 5 ไส้กรอง Post Carbon สำหรับดักจับกลิ่น และสีที่อาจเกิดจากกระบวนการข้างต้น ก่อนไปบริโภคอีกครั้งหนึ่ง
เครื่องกรอง RO TRT-450 สามารถผลิตน้ำดื่มสะอาดบริสุทธิ์ได้ 450 แกลลอนต่อวัน
ราคา - บาท
คลิกที่รูปภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่