เครื่องกรอง TRT 150
2014-03-19 09:16:58
รายล่ะเอียด
เครื่องกรองน้ำ TRT 150  Treatton  ระบบ รีเวอร์ส  ออสโมซีส  กำลังการผลิต  150   แกลลอน ต่อวัน หรือ   568  ลิตร ต่อวัน  เหมาะสำหรับ บ้านเรือน  ด้วยระบบการกรองอันเปี่ยมประสิทธิภาพถึง  5 ขั้นตอน

เป็นเครื่องกรองน้ำที่มีระบบการบำบัดหรือทำความสะอาดน้ำ 5 กระบวนการ ประกอบด้วย 5 ระบบ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ไส้กรอง PP กำจัดตะกอนและของแข็งแขวนลอย จากท่อส่งน้ำประปา
ขั้นตอนที่ 2 ไส้กรอง CTO ดักจับวัตถุอินทรีย์ขนาดเล็ก กลิ่น สี คลอรีน สารเคมีและยาฆ่าแมลง

ขั้นตอนที่ 3 ไส้กรอง GAC กำจัดสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ และสารก่อมะเร็งได้

ขั้นตอนที่ 4 เป็นหัวใจของระบบกรองคือไส้กรอง Reverse Osmosis ด้วยเนื้อเยื่อเมมเบรนที่มีความละเอียดสูงมาก สามารถกำจัดสารละลาย และไม่มีเชื้อโรคหลงเหลืออยู่เลย
ขั้นตอนที่ 5 ไส้กรอง Post Carbon สำหรับดักจับกลิ่น และสีที่อาจเกิดจากกระบวนการข้างต้น ก่อนไปบริโภคอีกครั้งหนึ่ง
เครื่องกรอง RO TRT-150 สามารถผลิตน้ำดื่มสะอาดบริสุทธิ์ได้ 150 แกลลอนต่อวัน
ราคา - บาท
คลิกที่รูปภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่