• 300x200

    เครื่องกรองน้ำ RO 50 GPD

    * ขนาดการกรองที่ละเอียดมากถึง 0.0001 ไมครอน จึงทำให้น้ำสะอาดบริสุทธิ์ * การออกแบบสวยงาม ทันสมัย ขั้นตอนที่ 1 โพลีโพรพีลีน กรองสิ่งสกปรกขนาดเล็กที่ปะปนมากับน้ำ เช่น ฝุ่นละออง ตะกอน ทราย สารแขวนลอย ...

    2014-03-18 16:42:04

    อ่านต่อ